Month: February 2019

MOJITO MÍA

Công Thức Pha Chế: 20 ml mía deli 10 ml syrup mojito 1 lát chanh 1 lon soda Lá húng Cách pha chế:       Hòa syrup với 20ml mía deli, vắt thêm chanh. Quấy cho tan đều các thành phần trong soda. Lá húng…

Mía Sả Tắc

Công Thức Pha Chế: 20 ml mía deli 40ml nước lọc 20-25ml nước sả hoặc ( 10ml Syrup Sả) 1-2 trái tắc Cách pha chế:       Hòa nước với 20ml mía deli, vắt thêm tắc. Cho thêm nước sả vào và quấy cho…

Mía Tắc Deli – Thơm mát mỗi ngày

Công Thức Pha Chế:

  1. 20 ml mía deli
  2. 70ml nước lọc
  3. 1-2 trái tắc

Cách pha chế:

      Hòa nước với 20ml mía deli, vắt thêm tắc. Quấy cho tan đều nước mía, bỏ thêm đá vừa 1 ly và thưởng thức.