Mía Tắc Deli – Thơm mát mỗi ngày

Công Thức Pha Chế:

  1. 20 ml mía deli
  2. 70ml nước lọc
  3. 1-2 trái tắc

Cách pha chế:

      Hòa nước với 20ml mía deli, vắt thêm tắc. Quấy cho tan đều nước mía, bỏ thêm đá vừa 1 ly và thưởng thức.